تجهیزات

حفاری

برش مواد

اکسید قهوه ای

اچ کردن

لمینیت

حفاری با لیزر

تست AOI

مسیریابی

حفاری (MC PCB)

Exposing (MC PCB)

قرار گرفتن در معرض (MC PCB)

صفحه ابریشم (MC PCB)

گیاه (Welldone DL)

گیاه